Stravování

Menu > Informace > Stravování

O vyváženou skladbu jídelníčku dbají tři pracovnice školní jídelny.

Většina jídel je připravována v parním konvektomatu.

Sledujeme E-kódy v potravinách.

Do jídelníčku zařazujeme super zdravé potraviny - bulgur, rýžovou mouku, hrachovou mouku, fazolovou mouku, pohankovou mouku. Na zahušťování polévek používáme hrachové vločky, pohankové vločky, rýžové těstoviny, qinou aj.

Paní kuchařky sledují nové trendy vaření a v tomto směru se stále vzdělávají. Zúčastňují se soutěže Zdravá školní jídelna.

Mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly a po celý den je zajištěn pitný režim (ve třídách i na zahradě).

Děti ale motivujeme k ochutnání všech jídel, i těch méně známých. 

O stravování, o možných úpravách stravy dítěte s ohledem na alergie apod., hovoříme s rodiči na individuálních schůzkách za přítomnosti vedoucí školní jídelny a  kuchařek

Připomínky, náměty, dotazy ohledně stravování, platby apod. můžete projednat s vedoucí školní jídelny.

Podrobnosti najdete v Provozním řádu ŠJ v dětských šatnách.

Platba stravného

Viz. školní řád školní jídelny: https://www.pastelkams.cz/provozni-rad-skolni-jidelny-s176CZ


Zaplatit stravné je nutno do 15. dne v měsíci, na který probíhá platba.

Odhlašování obědů:

 • dítě můžete odhlásit ze stravování vždy do 8. hodiny ranní na tel. 602 444 817, nebo písemným záznamem do sešitů informací (v dětských šatnách),
 • pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd do vlastních nádob, a to pouze první den (dále nutno dítě odhlásit) přímo ve třídě, do které dítě dochází,
 • po době nepřítomnosti dítěte ve škole, která trvá dva a více dnů, je třeba dítě opět přihlásit, a to nejpozději do 8. hodiny ranní toho dne, kdy přijde do školky.


Týdenní jídelníčky najdete na nástěnkách stravování, nebo na web. stránkách v sekci Jídelníček".

Celodenní stravování od 1. 9. 2019

 • 45 Kč (z toho je dopolední svačina 10 Kč, oběd 26 Kč, odpolední svačina 9 Kč)
 • Celodenní stravování dětí s OŠD tj. pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší
  7 let: 49 Kč 
  (z toho dopolední přesnídávka 11 Kč, oběd 29 Kč, odpolední svačina 9 Kč).
 • Podle vyhlášky č. 107 o školním stravování z roku 2008.
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne probíhajícího kalendářního měsíce.
 • Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: 602 444 817
 • Telefonní číslo pro omluvy dětí: 244 403 093
 • E-mail na ŠJ: jidelna@pastelkams.cz

568.jpg Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí

12:30  16:30

Úterý

08:00  12:00

Středa

08:00  12:00

Čtvrtek

08:00  12:00

Pátek 

08:00  12:00

   

162.jpg

Domácí rohlíčky našich kuchařek, které pečou dětem ve školce.