Modrá pastelka

Třídy > Modrá pastelka

V této třídě s dětmi pracují paní učitelky:
Jindřiška Charvátová
(učitelka Jindřiška má mnoho let zkušeností se staršími i mladšími dětmi. Jindřiška klade důraz na spravedlivý přístup ke všem dětem. Chce, aby se děti cítily ve třídě bezpečně a příjemně.  Díky jejím zkušenostem s předškolními dětmi jsou děti dobře připravené do školy. Zaměřuje se na to, aby byly děti ve třídě spokojené, měly dostatek prostoru pro hru, ale zároveň se dobře připravily na nástup do školy. Hraje na klavír a děti naučí vždy mnoho nových písní. Ve školce vede kroužek keramiky. 
  
Bc. Kateřina Hájková
(Katka je novou zástupkyní MŠ. Hraje na klavír. Při své vzdělávací činnosti s dětmi se zaměřuje na pohyb a projev pomocí hudby a pohybu. Klade důraz na prožitky dětí. Má certifikát jógy pro děti, kterou využívá ve své praxi ve školce, každé úterý cvičí s dětmi jógu. Velmi jí naplňuje systém programu Začít spolu především v hledání potenciálu a zálib dítěte. Do třídy vnáší energii a elán.)

Třída má kapacitu 28 dětí ve věku 4,5 - 6 let, věk se však odvíjí od kapacity jednotlivých tříd školky. 

Třída funguje od 7:30 do 17:00.

Kontaktní email: modra@pastelkams.cz