Naše třídy

V mateřské škole Pastelka jsou projekty financované:


806.jpg


544.png838.jpg

Mateřská škola Pastelka v Praze 12 realizuje projekt šablon Podpora výuky v MŠ Pastelka registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005831 v rámci OP JAK od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školní asistent, vzdělávání pracovníků. Cílem projektu je rozvoj výuky ve výše uvedených oblastech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.