O nás

Menu > O nás

Mateřská škola PASTELKA v Praze 12

s alternativním vzdělávacím programem Začít spolu

Platónova 3288/28, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZÁKLADNÍ INFORMACE, KONTAKTY, CHARAKTERISTIKA

Název školy: 

Mateřská škola Pastelka v Praze 12
příspěvková organizace
Platónova 3288/28
143 00 Praha 4 - Modřany

IČO školy:

63832313

Zřizovatel: 

Městská část Praha 12
Písková 830/25
143 00 Praha 4 - Modřany


Ředitelka: 

Jana Stará

Zástupkyně

Vedoucí školní jídelny: 

Alice Šímová

Klára Petráčková

Typ MŠ: 

celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:  

112 dětí

Počet tříd:

4

Ředitelka školy

Zástupkyně školy

+420 725 731 161

+420 725 742 078

Telefon do školní jídelny:  

+420 602 444 817

E-mail:    

info@pastelkams.cz

reditelka@pastelkams.cz

zastupkyne@pastelkams.cz

E-mail do ŠJ:   

jidelna@pastelkams.cz

Web: 

www.pastelkams.cz

Dopravní spojení:   

autobus 150, 190 výstupní stanice Petržílova

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, umístěna na rozhraní nové a staré zástavby Modřan. Tato lokalita je příjemná a klidná, s možností četných vycházek a cyklistických vyjížděk do zeleně, a to do Modřanské rokle a na Točnou. Patříme do lokality s nejčistším ovzduším.

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, kde se stravují všechny děti a zaměstnanci školy. Většinu jídel kuchařky připravují v konvektomatu. Máme vlastní prádelnu, mandlovnu a sušárnu.

Škola má přiměřeně velkou slunnou zahradu se čtyřmi pískovišti a řadou tělovýchovných zahradních nářadí, které postupně modernizujeme. Pro cvičení s dětmi máme od jara do podzimu k dispozici dvě zahradní terasy po rekonstrukci. Třídy jsou světlé, slunné, jsou postupně doplňovány novými prvky nábytku, který je uspořádán do center aktivit. Máme minimum koberců (myslíme na alergiky), všechna okna mají okenní žaluzie.

Dětská WC a umývárny jsou po rekonstrukci. Školka disponuje vlastní keramickou dílnou, kde děti pracují s hlínou po celý rok, vlastníme keramickou pec. Každá třída má dostatek učebních pomůcek, zejména těch kvalitnějších, které musí být vzhledem ke vzdělávacímu programu Začít spolu specifické pro každé centrum aktivit. Centra si následně vybavují učitelky samy, vytvářejí podnětné prostředí, které motivuje děti k činnostem. Všechny materiály a pomůcky jsou dětem volně dostupné a podporují jejich fantazii, chuť experimentovat a zkoumat nové a nepoznané.

Škola je vybavena vstupním kamerovým systémem, pro zajištění bezpečnosti dětí a zabránění vniknutí cizí osoby do budovy.

Provozní doba školy je od 6,30 do 17:00.

Od 6,30 do 7:30 se děti scházejí ve třídách v přízemí, od 7:30 začínáme s provozem ve třídách v prvním poschodí. Konečný provoz je ve třídě označené jako "Modrá pastelka" v prvním poschodí.

S dětmi pracuje 8 zkušených učitelek.

O vzorný pořádek ve školce se starají 3 provozní pracovnice.

Zdravé a chutné stravování připravují 3 pracovnice školní jídelny.

Vnitřní uspořádáni školky:

děti jsou rozděleny do tříd následovně:

 • V přízemí jsou dvě třídy - ČERVENÁ PASTELKA - BERUŠKY a ŽLUTÁ PASTELKA - KUŘÁTKA - pro děti zpravidla ve věku 3 - 4,5 let.
 • V prvním poschodí jsou dvě třídy - ZELENÁ PASTELKA - ŽABIČKY a MODRÁ PASTELKA - MODRÁSCI - pro děti zpravidla ve věku 4.5-6 let.
 • Ve třídách je zapsáno maximálně 28 dětí.
 • V dopoledních i odpoledních hodinách probíhají vzdělávací činnosti ve všech třídách, třídy slučujeme pouze ve výjimečných případech, například z provozních důvodů nebo při absenci učitelek.
 • Realizujeme tzv. sourozenecké třídy (pokud věkový rozdíl mezi sourozenci není příliš velký).

Třída "Červená pastelka"

 • Zapsáno je 28 dětí ve věku 3 - 4,5 let.
 • Provoz v této třídě je od 6,30 do 16:00.

Třída "Žlutá pastelka"

 • Zapsáno je 28 dětí ve věku 3 - 4,5 let.
 • Provoz v této třídě je od 7,00 do 16:00.

Třída "Modrá pastelka"

 • Zapsáno je 26 dětí ve věku 4,5 - 6 let.
 • Provoz v této třídě je od 7:30 do 17:00.
 • Je to třída s konečným provozem.

Třída "Zelená pastelka"

 • Zapsáno je 28 dětí ve věku 4,5 - 6 let.
 • Provoz v této třídě je od 7:30 do 16:30. 
  V pátek je provoz této třídy do 16:00.

Výše úplaty za předškolní vzděláváni (tj. školné):

 • částka za předškolní vzdělávání (školné) v naší MŠ činí: 830 Kč měsíčně
 • hradí se nejpozději 15. den v měsíci
 • předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné nehradí
 • úplatu za předškolní vzdělávání (školné) vybíráme v hotovosti, termín výběru je vždy předem oznámen formou vývěsek v dětských šatnách, nebo lze hradit přímo na účet školy 2000771349/0800 (s variabilním symbolem, který vám byl přidělen)

    

Naše mateřská škola je partnerem projektu "Interaktivní vzděláváni v mateřských školách v Praze 12". Vice informaci naleznete (zde)