Sazby školného

Zápatí > Sazby školného

Informace o stanovení úplaty za předškolního vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:

Výše školného je 830 Kč za měsíc. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.

Školné za dítě, které je přijato do MŠ, musí být uhrazeno vždy, i v době jeho nemoci či omluvené dlouhodobé nepřítomnosti. Výše školného není závislá ani na délce docházky do MŠ (polodenní, celodenní atd.).

V případě, že rodiče školné opakovaně, po urgencích neuhradí, lze dítě z docházky do MŠ vyřadit.


Celodenní stravování od 1.9.2023

  • 48 Kč (z toho je dopolední svačina 11 Kč, oběd 27 Kč, odpolední svačina 10 Kč)
  • Celodenní stravování dětí s OŠD tj. pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší
    7 let: 52 Kč
    (z toho dopolední přesnídávka 12 Kč, oběd 30 Kč, odpolední svačina 10 Kč).
  • Podle vyhlášky č. 107 o školním stravování z roku 2008.
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne probíhajícího kalendářního měsíce.
  • Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: 602 444 817
  • E-mail na ŠJ: jidelna@pastelkams.cz

Stravné na ten samý den lze odhlásit do 8:00 hodin. Pokud nebude dítě odhlášeno, bude mu počítáno celodenní stravné.

Odhlásit své děti můžete na:

· - přes aplikaci strava.cz.

Pokud bude Vaše dítě nemocné, můžete první den odebrat stravu do jídlonosičů do 12h prostřední vchod.

V případě nejasností a dotazů volejte vedoucí ŠJ 602 444 817 nebo ředitelku MŠ 725 731 161.

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí 8:00 16:00
Úterý 8:00 16:00
Středa 8:00 16:00
Čtvrtek 8:00 16:00
Pátek 8:00 16:00