Sazby školného

Zápatí > Sazby školného

Informace o stanovení úplaty za předškolního vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:

Výše školného je 700 Kč za měsíc. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.

Školné za dítě, které je přijato do MŠ, musí být uhrazeno vždy, i v době jeho nemoci či omluvené dlouhodobé nepřítomnosti. Výše školného není závislá ani na délce docházky do MŠ (polodenní, celodenní atd.).

V případě, že rodiče školné opakovaně, po urgencích neuhradí, lze dítě z docházky do MŠ vyřadit.


Celodenní stravování od 1.9.2021

 • 38 Kč (z toho je dopolední svačina 9 Kč, oběd 20 Kč, odpolední svačina 9 Kč)
 • Celodenní stravování dětí s OŠD tj. pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší
  7 let: 42 Kč 
  (z toho dopolední přesnídávka 10 Kč, oběd 23 Kč, odpolední svačina 9 Kč).
 • Podle vyhlášky č. 107 o školním stravování z roku 2008.
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne probíhajícího kalendářního měsíce.
 • Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: 241 766 845
 • Telefonní číslo pro omluvy dětí: 244 403 093
 • E-mail na ŠJ: jidelna@pastelkams.cz

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí     12:30  16:30
Úterý           8:00  12:00
Středa         8:00  12:00
Čtvrtek        8:00  12:00
Pátek           8:00  12:00